Đóng ×

Dự án vận chuyển nhà Anh Thuận ở huyện Bình Chánh ngày 23/10/2019

Xem tất cả
hình ảnh

Dự án Vietnam Moving chuyển nhà trọn gói cho Anh Thuận ở KDC Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP. HCM ngày 23/10/2019 với 3 nhân viên và 1 xe tải được vận chuyển trong 1 ngày.

Vietnam Moving | 25/10/2019

Các dự án vận chuyển khác

 • Thông tin dự án chuyển nhà:

 • Khách hàng:

  Anh Thuận

 • Địa chỉ cũ:

  Đường số 9, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Dịch vụ sử dụng:

  Chuyển nhà trọn gói

 • Địa điểm chuyển nhà:

  Huyện Bình Chánh

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  9 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  1 xe

 • Ngày chuyển:

  23/10/2019

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Nội dung này có hữu ích ?

logo