Đóng ×

Dự án chuyển nhà Chị Diệu ở quận 12 ngày 09/11/2020

Xem tất cả
hình ảnh

Dự án công ty Vietnam Moving cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói cho Chị Diệu ở quận 12 Tp Hồ Chí Minh vào ngày 09/11/2020 với 12 nhân viên đóng gói và 3 xe tải vận chuyển nhà trong 1 ngày.

Tham khảo >> Bảng giá chuyển nhà trọn gói

Tham khảo>> Xem ngày tốt chuyển nhà

Vietnam Moving | 9/11/2020

Các dự án vận chuyển khác

  • Thông tin dự án chuyển nhà:

  • Khách hàng:

    Chị Diệu

  • Địa chỉ cũ:

    Khu phố 2, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ mới:

  • Số điện thoại:

  • Dịch vụ sử dụng:

    Chuyển nhà trọn gói

  • Địa điểm chuyển nhà:

    Quận 12

  • Số lượng nhân viên vận chuyển:

    12 người

  • Số lượng xe vận chuyển:

    3 xe

  • Ngày chuyển:

    09/11/2020

  • Thời gian vận chuyển:

    1 ngày

Nội dung này có hữu ích ?

logo