Đóng ×

Dự án chuyển nhà Chị Trâm ở quận 5 ngày 20/10/2019

Xem tất cả
hình ảnh

 • Thông tin dự án chuyển nhà:

 • Khách hàng:

  Chị Trâm

 • Địa chỉ cũ:

  Hà Tôn Quyền,Q. 5, TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Dịch vụ sử dụng:

  Chuyển nhà trọn gói

 • Địa điểm chuyển nhà:

  Quận 5

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  7 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  1 xe

 • Ngày chuyển:

  20/10/2019

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Dự án Vietnam Moving chuyển nhà trọn gói cho Chị Trâm ở quận 5 vào ngày 20/10/2019 với 7 nhân viên và 1 xe tải được vận chuyển trong 1 ngày.

VietNam Moving | 24/10/2019

Các dự án vận chuyển khác

logo