Đóng ×

Dự án chuyển nhà Anh Thông ở huyện Bình Chánh ngày 21/10/2019

Xem tất cả
hình ảnh

Vietnam Moving | 21/10/2019

Các dự án vận chuyển khác

 • Thông tin dự án chuyển nhà:

 • Khách hàng:

  Anh Thông

 • Địa chỉ cũ:

  51 Đường sô 7 KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Dịch vụ sử dụng:

  Chuyển nhà trọn gói

 • Địa điểm chuyển nhà:

  huyện Bình Chánh

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  7 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  2 xe

 • Ngày chuyển:

  21/10/2019

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Nội dung này có hữu ích ?

logo