Đóng ×

Dự án chuyển nhà Anh Phúc ở quận 10 ngày 24/10/2019

Xem tất cả
hình ảnh

Dự án Vietnam Moving chuyển nhà trọn gói cho Anh Phúc ở quận 10 vào ngày 24/10/2019 với 9 nhân viên và 2 xe tải được vận chuyển trong 1 ngày.

Vietnam Moving | 25/10/2019

Các dự án vận chuyển khác

  • Thông tin dự án chuyển nhà:

  • Khách hàng:

    Anh Phúc

  • Địa chỉ cũ:

    Hồ Thị Kỷ, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ mới:

    Thông tin bảo mật

  • Số điện thoại:

    Thông tin bảo mật

  • Dịch vụ sử dụng:

    Chuyển nhà trọn gói

  • Địa điểm chuyển nhà:

    Quận 10

  • Số lượng nhân viên vận chuyển:

    9 người

  • Số lượng xe vận chuyển:

    2 xe

  • Ngày chuyển:

    24/10/2019

  • Thời gian vận chuyển:

    1 ngày

Nội dung này có hữu ích ?

logo