Đóng ×

Dự án chuyển nhà Anh Khanh ở huyện Nhà Bè ngày 20/10/2019

Xem tất cả
hình ảnh

Vietnam Moving | 21/10/2019

Các dự án vận chuyển khác

  • Thông tin dự án chuyển nhà:

  • Khách hàng:

    Anh Khanh

  • Địa chỉ cũ:

    CC The Park, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ mới:

    Thông tin bảo mật

  • Số điện thoại:

    Thông tin bảo mật

  • Dịch vụ sử dụng:

    Chuyển nhà trọn gói

  • Địa điểm chuyển nhà:

    huyện Nhà Bè

  • Số lượng nhân viên vận chuyển:

    5 người

  • Số lượng xe vận chuyển:

    1 xe

  • Ngày chuyển:

    20/10/2019

  • Thời gian vận chuyển:

    1 ngày

Nội dung này có hữu ích ?

logo