Đóng ×

Dự án chuyển nhà Anh Hải ở tỉnh Long An ngày 27/11/2019

Xem tất cả
hình ảnh

Vietnam Moving | 28/11/2019

Các dự án vận chuyển khác

 • Thông tin dự án chuyển nhà:

 • Khách hàng:

  Anh Hải

 • Địa chỉ cũ:

  Hùng Vương, TP. Tân An, Tỉnh Long An

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Dịch vụ sử dụng:

  Chuyển nhà trọn gói

 • Địa điểm chuyển nhà:

  Tỉnh Long An

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  8 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  1 xe

 • Ngày chuyển:

  27/11/2019

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Nội dung này có hữu ích ?

logo