• Thông tin dự án

 • Khách hàng:

  Chị Châu

 • Địa chỉ:

  49/2 Hoàng Việt, P4, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Dịch vụ sử dụng:

  Vận chuyển kho xưởng

 • Địa điểm vận chuyển:

  Quận Tân Bình

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  24 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  7 xe

 • Ngày chuyển:

  02/07/2020

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Xem thêm

Nội dung này có hữu ích ?

logo