Đóng ×

Dự án chuyển hàng ở Kho xưởng Chú Tư ngày 24/10/2019

Xem tất cả
hình ảnh

Dự án Vietnam Moving thực hiện chuyển hàng ở Kho xưởng cho Chú Tư ở huyện Bình Chánh vào ngày 24/10/2019 với 9 nhân viên + 2 xe tải vận chuyển trong 1 ngày.

Vietnam Moving | 25/10/2019

Các dự án vận chuyển khác

 • Thông tin dự án

 • Khách hàng:

  Chú Tư

 • Địa chỉ:

  KDC Trung Sơn, Bình Chánh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Dịch vụ sử dụng:

  Vận chuyển kho xưởng

 • Địa điểm vận chuyển:

  Quận Bình Chánh

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  9 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  2 xe

 • Ngày chuyển:

  24/10/2019

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Nội dung này có hữu ích ?

logo