• Thông tin dự án

 • Khách hàng:

  Anh Nguyên

 • Địa chỉ:

  Bùi Văn Ba, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Dịch vụ sử dụng:

  Vận chuyển kho xưởng

 • Địa điểm vận chuyển:

  Quận 7

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  8 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  1 xe

 • Ngày chuyển:

  12/12/2019

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Xem thêm

Nội dung này có hữu ích ?

logo