Đóng ×

Dự án chuyển hàng cho Anh Nguyên tại Quận 7

Xem tất cả
hình ảnh

 • Thông tin dự án

 • Khách hàng:

  Anh Nguyên

 • Địa chỉ:

  Bùi Văn Ba, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Dịch vụ sử dụng:

  Vận chuyển kho xưởng

 • Địa điểm vận chuyển:

  Quận 7

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  8 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  1 xe

 • Ngày chuyển:

  12/12/2019

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Xem thêm

Dự án Vietnam Moving thực hiện chuyển hàng ở Kho xưởng cho Anh Nguyên tại Quận 7 vào ngày 12/12/2019 với 14 nhân viên +4 xe tải vận chuyển trong 1 ngày.

VietNam Moving | 13/12/2019

Nội dung này có hữu ích ?

logo