Đóng ×

Dự án chuyển kho xưởng cho Anh Phúc tại Quận 2

Xem tất cả
hình ảnh

 • Thông tin dự án

 • Khách hàng:

  Anh Phúc

 • Địa chỉ:

  Đường số 6, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Dịch vụ sử dụng:

  Vận chuyển kho xưởng

 • Địa điểm vận chuyển:

  Quận 2

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  12 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  3 xe

 • Ngày chuyển:

  15/12/2019

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Xem thêm

Dự án Vietnam Moving thực hiện chuyển hàng ở Kho xưởng cho Anh Phúc tại Quận 2 vào ngày 15/12/2019 với 12 nhân viên và 4 xe tải vận chuyển trong 1 ngày.

VietNam Moving | 18/3/2020

Nội dung này có hữu ích ?

logo