Logo Trường đoàn Lý Tự Trọng
 • Thông tin dự án:

 • Công ty/tổ chức:

  Trường đoàn Lý Tự Trọng

 • Địa chỉ cũ:

  3 Dân Chủ Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Website:

  truongdoanlytutrong.vn

 • Dịch vụ sử dụng:

  Chuyển văn phòng trọn gói

 • Địa điểm chuyển văn phòng:

  Quận Thủ Đức

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  10 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  0 xe

 • Ngày chuyển:

  28/08/2020

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Xem thêm

Nội dung này có hữu ích ?

logo