Đóng ×

Dự án vận chuyển trung tâm Anh Ngữ UEC Vietnam

Xem tất cả
hình ảnh

Logo trung tâm Anh Ngữ UEC Vietnam
 • Thông tin dự án:

 • Công ty/tổ chức:

  Trung tâm Anh Ngữ UEC Vietnam

 • Địa chỉ cũ:

  28C Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Website:

  uecvietnam.edu.vn

 • Dịch vụ sử dụng:

  Chuyển văn phòng trọn gói

 • Địa điểm chuyển văn phòng:

  Quận 1

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  8 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  3 xe

 • Ngày chuyển:

  28/02/2020

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Xem thêm

Công ty Vietnam Moving vinh dự được chọn làm đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển văn phòng cho trung tâm Anh Ngữ UEC Vietnam

VietNam Moving | 28/2/2020

Nội dung này có hữu ích ?

logo