Logo trung tâm Anh Ngữ UEC Vietnam
 • Thông tin dự án:

 • Công ty/tổ chức:

  Trung tâm Anh Ngữ UEC Vietnam

 • Địa chỉ cũ:

  28C Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Website:

  uecvietnam.edu.vn

 • Dịch vụ sử dụng:

  Chuyển văn phòng trọn gói

 • Địa điểm chuyển văn phòng:

  Quận 1

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  8 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  3 xe

 • Ngày chuyển:

  28/02/2020

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Xem thêm

Nội dung này có hữu ích ?

logo