Đóng ×

Dự án vận chuyển trung tâm Anh ngữ WESET English Center

Xem tất cả
hình ảnh

Logo WESET English Center
 • Thông tin dự án:

 • Công ty/tổ chức:

  Trung tâm Anh ngữ WESET English Center

 • Địa chỉ cũ:

  Khu dân cư Hạnh Phúc, Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Website:

  wesetenglishcenter.edu.vn

 • Dịch vụ sử dụng:

  Chuyển văn phòng trọn gói

 • Địa điểm chuyển văn phòng:

  huyện Bình Chánh

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  7 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  2 xe

 • Ngày chuyển:

  03/05/2020

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Xem thêm

Công ty Vietnam Moving vinh dự được chọn làm đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển trung tâm Anh ngữ WESET English Center tại Khu dân cư Hạnh Phúc, Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh

VietNam Moving | 4/5/2020

Nội dung này có hữu ích ?

logo