Đóng ×

Dự án vận chuyển trung tâm Anh ngữ WESET English Center

Xem tất cả
hình ảnh

Logo WESET English Center
 • Thông tin dự án:

 • Công ty/tổ chức:

  Trung tâm Anh ngữ WESET English Center

 • Địa chỉ cũ:

  Khu dân cư Hạnh Phúc, Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ mới:

  Thông tin bảo mật

 • Số điện thoại:

  Thông tin bảo mật

 • Website:

  weset.edu.vn

 • Dịch vụ sử dụng:

  Chuyển văn phòng trọn gói

 • Địa điểm chuyển văn phòng:

  huyện Bình Chánh

 • Số lượng nhân viên vận chuyển:

  7 người

 • Số lượng xe vận chuyển:

  2 xe

 • Ngày chuyển:

  03/05/2020

 • Thời gian vận chuyển:

  1 ngày

Xem thêm

Nội dung này có hữu ích ?

logo