Xem ngày tốt chuyển nhà trong tháng 6 năm 2023

Vietmam Moving | Đăng ngày 6/3/2023

Danh sách 14 ngày giờ chuyển nhà trong tháng 6 năm 2023 - Quý Mão, xem ngày tốt t6/2023 hợp tuổi giúp vận chuyển về nhà mới nhanh chóng đem lại tài lộc cho chủ nhà.

Trước khi chuyển nhà cần chuẩn bị những gì ?

Nếu bạn đang lên kế hoạch để chuyển nhà vào tháng 6 năm 2023, đây là một số lời khuyên để giúp bạn chuẩn bị và thực hiện việc chuyển nhà một cách suôn sẻ:

Lên kế hoạch trước: Bạn nên lên kế hoạch chuyển nhà trước ít nhất 2-3 tháng để đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ và thuê các dịch vụ cần thiết.

Tìm kiếm và thuê dịch vụ: Hãy tìm kiếm và thuê các dịch vụ chuyển nhà như đội ngũ di chuyển, xe tải vận chuyển và các nhà cung cấp bao bì đóng gói trước thời gian.

Đóng gói đồ đạc: Bắt đầu đóng gói các đồ đạc và đồ dùng cá nhân của bạn vào các hộp và túi. Hãy đánh dấu mỗi hộp và túi để dễ dàng tìm kiếm và xác định nội dung bên trong.

Vận chuyển đồ đạc: Đóng gói xong, bạn có thể bắt đầu vận chuyển các đồ đạc của mình đến địa điểm mới.

Cập nhật địa chỉ: Đừng quên thông báo cho bạn bè, gia đình và các cơ quan liên quan về việc bạn đã chuyển nhà và cập nhật địa chỉ mới của bạn.

Sắp xếp và giải quyết các thủ tục giấy tờ: Sau khi đến địa điểm mới, bạn cần phải sắp xếp và giải quyết các thủ tục giấy tờ như đăng ký địa chỉ mới, giấy phép lái xe, bảo hiểm nhà cửa, điện thoại và internet.

Chuyển nhà có thể mệt mỏi, nhưng nếu bạn lên kế hoạch cẩn thận trong tháng 06/2023 và chuẩn bị trước đó, bạn có thể làm cho quá trình này dễ dàng và ít căng thẳng hơn.

Danh sách ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2023

Danh sách ngày tốt tháng 6 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 3/3/6/2023 (nhằm ngày 16/4/2023 Âm lịch)

Thứ Bảy, ngày 17/17/6/2023 (nhằm ngày 30/4/2023 Âm lịch)

Thứ Hai, ngày 5/5/6/2023 (nhằm ngày 18/4/2023 Âm lịch)

Thứ Hai, ngày 19/19/6/2023 (nhằm ngày 2/5/2023 Âm lịch)

Thứ Ba, ngày 6/6/6/2023 (nhằm ngày 19/4/2023 Âm lịch)

Thứ Ba, ngày 20/20/6/2023 (nhằm ngày 3/5/2023 Âm lịch)

Thứ Sáu, ngày 9/9/6/2023 (nhằm ngày 22/4/2023 Âm lịch)

Thứ Sáu, ngày 23/23/6/2023 (nhằm ngày 6/5/2023 Âm lịch)

Thứ Bảy, ngày 10/10/6/2023 (nhằm ngày 23/4/2023 Âm lịch)

Thứ Bảy, ngày 24/24/6/2023 (nhằm ngày 7/5/2023 Âm lịch)

Thứ Hai, ngày 12/12/6/2023 (nhằm ngày 25/4/2023 Âm lịch)

Thứ Hai, ngày 26/26/6/2023 (nhằm ngày 9/5/2023 Âm lịch)

Thứ Năm, ngày 15/15/6/2023 (nhằm ngày 28/4/2023 Âm lịch)

Thứ Năm, ngày 29/29/6/2023 (nhằm ngày 12/5/2023 Âm lịch)

Các giờ tốt trong tháng năm 2023

Ngày tốt

Giờ vận chuyển tốt

THỨ BẢY

Ngày 3 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam
Giờ vận chuyển: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

THỨ HAI

Ngày 5 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ vận chuyển: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

THỨ BA

Ngày 6 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc
Giờ vận chuyển: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

THỨ SÁU

Ngày 9 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ vận chuyển: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

THỨ BẢY

Ngày 10 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ vận chuyển: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

THỨ HAI

Ngày 12 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ vận chuyển: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

THỨ NĂM

Ngày 15 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ vận chuyển: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

THỨ BẢY

Ngày 17 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ vận chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

THỨ HAI

Ngày 19 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ vận chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

THỨ BA

Ngày 20 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ vận chuyển: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

THỨ SÁU

Ngày 23 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam
Giờ vận chuyển: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

THỨ BẢY

Ngày 24 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ vận chuyển: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

THỨ HAI

Ngày 26 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc
Giờ vận chuyển: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

THỨ NĂM

Ngày 29 tháng 6

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ vận chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Sau khi chuyển nhà cần chuẩn bị những gì ?

Sau khi chuyển nhà trong tháng 06, có một số việc bạn cần làm để chuẩn bị và đảm bảo rằng bạn đang sẵn sàng cho cuộc sống mới. Dưới đây là một số lời khuyên về việc chuẩn bị sau khi chuyển nhà:

Kiểm tra lại các hộp và túi đóng gói: Kiểm tra lại các hộp và túi đã được đóng gói để đảm bảo rằng không có đồ đạc nào bị mất hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Sắp xếp đồ đạc và trang trí: Sắp xếp lại các đồ đạc theo cách mà bạn muốn và bắt đầu trang trí lại ngôi nhà mới của mình.

Cập nhật địa chỉ: Cập nhật lại địa chỉ của bạn với các đơn vị chính phủ, bao gồm Bưu điện, Cục Thuế và các cơ quan khác.

Thay đổi thông tin trong tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng: Cập nhật thông tin liên quan đến địa chỉ mới của bạn trong các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo quan trọng.

Kiểm tra lại các dịch vụ tiện ích: Kiểm tra lại các dịch vụ tiện ích như điện, nước, gas, internet, truyền hình cáp và điện thoại để đảm bảo rằng bạn đã kết nối chúng và đang sử dụng chúng một cách bình thường.

Làm quen với khu vực mới của bạn: Khám phá khu vực mới của bạn và tìm hiểu về các cửa hàng, nhà hàng và tiện ích khác trong khu vực của bạn.

Tìm kiếm các dịch vụ cần thiết khác: Tìm kiếm các dịch vụ khác như bác sĩ, nha sĩ, salon tóc và các dịch vụ khác mà bạn có thể cần trong khu vực mới của bạn.

Những việc trên sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống mới sau khi chuyển nhà trong tháng 6 năm 2023 và giúp bạn thích nghi với môi trường mới của mình một cách dễ dàng hơn.

Đánh giá dịch vụ chuyển nhà trọn gói Vietnam Moving

Vietnam Moving là công ty vận chuyển đã có hơn 11 Năm kinh nghiệm, cung cấp nhiều dịch vụ, trong đó nổi bật là dịch vụ chuyển nhà trọn gói , hiện tại đây là dịch vụ được nhiều khách hàng sử dụng. Dịch vụ bao gồm các bước từ đóng gói, vận chuyển đến việc sắp xếp đồ đạc tại địa điểm mới. Vietnam Moving cam kết bảo vệ tài sản của khách hàng và sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Các dịch vụ bao gồm đóng gói, dỡ hàng, vận chuyển và sắp xếp đồ đạc tại địa điểm mới. Khách hàng có thể yêu cầu thêm các dịch vụ bổ sung như đóng gói đồ fragile, chuyển đồ đạc quý giá hoặc đặc biệt. Công ty cũng cung cấp bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển và chính sách hoàn trả hàng hóa trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Anh Dũng sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói Vietnam Moving

Anh Dũng sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói Vietnam Moving

Nếu đã chọn được ngày tốt chuyển nhà trong tháng 6 năm 2023, nếu cần dịch vụ chuyển nhà trọn gói hãy liên hệ ngay Vietnam Moving qua số hotline 18007011 để được tư vấn và báo giá chuyển nhà chi tiết.

Nội dung này có hữu ích ?

Nội dung này có hữu ích ?

logo