Anh Ba Ngọc Sơn đánh giá Vietnam Moving như thế nào ?

Anh Ba Ngọc Sơn (Ca sĩ Ngọc Sơn) cùng Ca sĩ Quách Tuấn Du đã có những Review đánh giá về Vietnam Moving qua Chuyến Xe Từ Thiện hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và gửi gấm tấm lòng của Anh Ba Ngọc Sơn đến quê Cha là Quảng Nam Đà Nẵng.

Nội dung này có hữu ích ?

logo