Xem ngày tốt chuyển văn phòng trong tháng 3 năm 2023

Vietmam Moving | Đăng ngày 16/2/2023

Danh sách 16 ngày giờ tốt chuyển văn phòng tháng 3 năm 2023 - Quý Mão, xem ngày tốt tháng 3/2023 giúp việc vận chuyển được thuận lợi, công việc làm ăn hiệu quả và mở rộng hơn

Danh sách ngày giờ tốt chuyển văn phòng trong tháng 3 năm 2023

xem ngày giờ tốt chuyển văn phòng trong tháng 3 năm 2023

Để xem ngày giờ tốt để chuyển văn phòng trong tháng 3, bạn có thể sử dụng các nguồn tư liệu như lịch vạn niên, lịch truyền thống, hoặc các ứng dụng tra cứu lịch trực tuyến. Dưới đây là một số thông tin về ngày giờ tốt trong tháng 3 để chuyển văn phòng theo lịch truyền thống được Vietnam Moving tổng hợp:

Danh sách ngày tốt trong tháng 3 năm 2023
Thứ Tư, ngày 1/1/3/2023 (tức 10/2/2023 Âm lịch) Thứ Năm, ngày 16/16/3/2023 (tức 25/2/2023 Âm lịch)
Thứ Năm, ngày 2/2/3/2023 (tức 11/2/2023 Âm lịch) Chủ Nhật, ngày 19/19/3/2023 (tức 28/2/2023 Âm lịch)
Thứ Bảy, ngày 4/4/3/2023 (tức 13/2/2023 Âm lịch) Thứ Ba, ngày 21/21/3/2023 (tức 30/2/2023 Âm lịch)
Thứ Ba, ngày 7/7/3/2023 (tức 16/2/2023 Âm lịch) Thứ Tư, ngày 22/22/3/2023 (tức 1/2/2023 Âm lịch)
Thứ Năm, ngày 9/9/3/2023 (tức 18/2/2023 Âm lịch) Thứ Bảy, ngày 25/25/3/2023 (tức 4/2/2023 Âm lịch)
Thứ Sáu, ngày 10/10/3/2023 (tức 19/2/2023 Âm lịch) Chủ Nhật, ngày 26/26/3/2023 (tức 5/2/2023 Âm lịch)
Thứ Hai, ngày 13/13/3/2023 (tức 22/2/2023 Âm lịch) Thứ Ba, ngày 28/28/3/2023 (tức 7/2/2023 Âm lịch)
Thứ Ba, ngày 14/14/3/2023 (tức 23/2/2023 Âm lịch) Thứ Sáu, ngày 31/31/3/2023 (tức 10/2/2023 Âm lịch)

Danh sách giờ tốt của các ngày trong tháng 3 năm 2023

Ngày tốt Giờ tốt xuất hành

Ngày 1/1/3/2023

(10/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

Giờ xuất hành tốt: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Ngày 2/2/3/2023

(11/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

Giờ xuất hành tốt: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Ngày 4/4/3/2023

(13/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

Giờ tốt di chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

Ngày 7/7/3/2023

(16/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

Giờ tốt di chuyển: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

Ngày 9/9/3/2023

(18/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam

Giờ tốt di chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Ngày 10/10/3/2023

(19/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Chính Nam

Giờ tốt di chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Ngày 13/13/3/2023

(22/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

Giờ tốt di chuyển: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

Ngày 14/14/3/2023

(23/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

Giờ tốt di chuyển: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

Ngày 16/16/3/2023

(25/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

Giờ tốt di chuyển: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

Ngày 19/19/3/2023

(28/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam

Giờ tốt di chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

Ngày 21/21/3/2023

(30/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

Giờ tốt di chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

Ngày 22/22/3/2023

(1/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

Giờ tốt di chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

Ngày 25/25/3/2023

(4/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam

Giờ tốt di chuyển: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

Ngày 26/26/3/2023

(5/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

Giờ tốt di chuyển: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

Ngày 28/28/3/2023

(7/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

Giờ tốt di chuyển: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

Ngày 31/31/3/2023

(10/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

Giờ tốt di chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Lưu ý rằng, các thông tin này được Vietnam Moving tổng hợp chỉ mang tính chất tham khảo, nên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn ngày tốt để chuyển văn phòng mới.

Chuyển văn phòng trong tháng 3 cần lưu ý những gì ?

Việc chuyển văn phòng là một công việc lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng và cẩn trọng, đặc biệt là trong tháng 3, khi thời tiết thay đổi và có nhiều ngày lễ quan trọng. Dưới đây là một số lưu ý cần thiết khi chuyển văn phòng trong tháng 3 năm 2023:

 1. Lên kế hoạch sớm: Hãy lên kế hoạch chuyển văn phòng trước ít nhất 1 tháng để đảm bảo rằng mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng và đầy đủ.

 2. Chọn ngày và giờ tốt: Như đã đề cập danh sách ngày tốt trong tháng 3 ở trên, bạn hãy chọn ngày và giờ tốt để chuyển văn phòng theo lịch truyền thống hoặc sử dụng các ứng dụng tra cứu ngày giờ tốt.

 3. Sắp xếp đồ đạc và tài liệu: Trước khi chuyển văn phòng, hãy sắp xếp đồ đạc và tài liệu cẩn thận. Đóng gói đồ đạc bằng các hộp carton hoặc túi nilon đựng đồ, ghi rõ tên và nội dung của đồ đó để dễ dàng nhận biết.

 4. Cập nhật địa chỉ mới: Đảm bảo rằng các đối tác, khách hàng và bạn bè đã biết đến địa chỉ mới của văn phòng của bạn.

 5. Thông báo cho các đối tác: Hãy thông báo cho các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng về việc chuyển văn phòng và sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của họ.

 6. Tận dụng thời gian lễ nghỉ: Nếu có thể, hãy chọn thời điểm chuyển văn phòng vào các ngày nghỉ để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn.

 7. Thuê dịch vụ chuyển văn phòng: Nếu cần thiết, hãy thuê dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói để đảm bảo việc chuyển đồ đạc và tài liệu được diễn ra an toàn và hiệu quả.

 8. Kiểm tra lại trước khi rời đi: Trước khi rời khỏi văn phòng cũ, hãy kiểm tra lại để đảm bảo không bỏ quên bất cứ thứ gì quan trọng.

Chuyển văn phòng trong tháng 3 có thuận lợi không ?

Việc chuyển văn phòng trong tháng 3 có thể được xem là có những thuận lợi và khó khăn riêng biệt.

Một số lợi thế của việc chuyển văn phòng trong tháng 3 bao gồm:

 1. Giá cả: Trong tháng 3 là tháng vừa qua những ngày đầu năm, nên nhiều công ty chuyển nhà và văn phòng có thể giảm giá hoặc cung cấp các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.

 2. Thời gian di chuyển: Tháng 3 không phải là mùa du lịch hay di chuyển đông đúc, vì vậy, các phương tiện giao thông và nhân viên vận chuyển có thể được phân bổ cho việc chuyển văn phòng của bạn nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, việc chuyển văn phòng trong tháng 3 cũng có những khó khăn riêng biệt, chẳng hạn như:

 1. Thời tiết: Trong một số khu vực, tháng 3 có thể có thời tiết không ổn định. Điều này có thể gây khó khăn cho việc di chuyển và bảo vệ đồ đạc của bạn.

 2. Thời gian: Trong tháng 3, có thể có nhiều ngày nghỉ lễ như giỗ tổ Hùng Vương, 30/04,... Do đó, việc chuyển văn phòng của bạn có thể gặp khó khăn về lịch trình, đặc biệt nếu bạn chọn ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ để chuyển.

Tóm lại, việc chuyển văn phòng trong tháng 3 có thể mang lại những lợi thế nhất định, nhưng cũng có những khó khăn cần phải cân nhắc và giải quyết. Nếu bạn lên kế hoạch kỹ lưỡng, đưa ra quyết định thông minh và chọn một dịch vụ chuyển văn phòng đáng tin cậy, bạn sẽ có thể đảm bảo cho việc chuyển văn phòng của mình được tiến hành một cách thuận lợi và hiệu quả.

Chọn dịch vụ chuyển văn phòng tốt trong tháng 3

Việc chọn dịch vụ chuyển văn phòng trong tháng 3 là một quyết định quan trọng, vì thời tiết trong tháng này có thể ảnh hưởng đến việc chuyển đồ đạc và tài liệu của bạn. Để chọn được một dịch vụ chuyển văn phòng tốt trong tháng 3, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Thông qua quảng cáo:

Tìm kiếm quảng cáo của địa chỉ doanh nghiệp và thông tin liên hệ của các công ty cung cấp dịch vụ chuyển văn phòng trên Internet, trang mạng xã hội hoặc thông qua người giới thiệu bạn sẽ chọn dịch vụ uy tín hơn.

Đánh giá độ tin cậy của dịch vụ:

Bạn nên tìm hiểu các đánh giá của khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói này trước. Nếu có lượt đánh giá cao, điều này chứng tỏ bạn đã chọn đúng dịch vụ chuyển văn phòng uy tín và chuyên nghiệp.

Xem xét kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ nhân viên:

Bạn nên chọn một công ty dịch vụ chuyển văn phòng có thâm niên trong lĩnh vực, cùng đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao để đảm bảo rằng việc chuyển đồ đạc và tài liệu của bạn diễn ra an toàn và hiệu quả.

Thỏa thuận giá cả dịch vụ:

Bạn nên hỏi giá cả của dịch vụ để so sánh với những dịch vụ khác và chọn một dịch vụ có giá cả hợp lý. Lưu ý nên chọn dịch vụ có giá trọn gói để tránh phát sinh chi phí.

Xác định các dịch vụ đi kèm:

Nếu có thể, bạn nên chọn một dịch vụ chuyển văn phòng có các dịch vụ đi kèm như đóng gói, bốc xếp và lắp ráp đồ đạc để giảm bớt công việc cho bạn.

Kiểm tra bảo hiểm:

Bạn nên kiểm tra xem dịch vụ chuyển văn phòngbảo hiểm cho việc chuyển đồ đạc và tài liệu của bạn hay không để đảm bảo an toàn cho mọi thứ.

Tóm lại, để chọn được một dịch vụ chuyển văn phòng tốt trong tháng 3 năm 2023, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin về các dịch vụ, đánh giá độ tin cậy của dịch vụ, xem xét kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ nhân viên và hỏi giá cả chi tiết nhé.

Dự án chuyển văn phòng Công ty Mitsubishi Motors Vietnam

Dự án chuyển văn phòng Công ty Mitsubishi Motors Vietnam

Trên là những thông tin được Vietnam Moving tổng hợp lại, hi vọng nó có thể giúp ích cho bạn khi có nhu cầu chuyển văn phòng trong tháng 3/2023, nếu có thắc mắc hoặc cần giải đáp nhanh, xin vui lòng gọi hotline miễn phí 18007011 để được tư vấn chi tiết hơn.

Nội dung này có hữu ích ?

Nội dung này có hữu ích ?

logo