Xem ngày tốt chuyển nhà trong tháng 3 năm 2023

Vietmam Moving | Đăng ngày 16/2/2023

Tổng hợp 16 ngày tốt chuyển nhà trong tháng 3 năm 2023 năm Quý Mão, xem ngày giờ đẹp tháng 3/2023 hợp tuổi và phòng thủy đem lại may mắn, bình an cho gia chủ.

Tổng hợp danh sách ngày tốt chuyển nhà trong tháng 3 năm 2023

Để xem ngày giờ tốt để chuyển nhà trong tháng 3, bạn có thể sử dụng các nguồn tư liệu như lịch vạn niên, lịch truyền thống, hoặc các ứng dụng tra cứu lịch trực tuyến.

Dưới đây là một số thông tin về ngày giờ tốt trong tháng 3 để chuyển văn phòng theo lịch truyền thống được Vietnam Moving tổng hợp:

Danh sách ngày tốt trong tháng 3 năm 2023
Thứ Tư, ngày 1/1/3/2023 (tức 10/2/2023 Âm lịch) Thứ Năm, ngày 16/16/3/2023 (tức 25/2/2023 Âm lịch)
Thứ Năm, ngày 2/2/3/2023 (tức 11/2/2023 Âm lịch) Chủ Nhật, ngày 19/19/3/2023 (tức 28/2/2023 Âm lịch)
Thứ Bảy, ngày 4/4/3/2023 (tức 13/2/2023 Âm lịch) Thứ Ba, ngày 21/21/3/2023 (tức 30/2/2023 Âm lịch)
Thứ Ba, ngày 7/7/3/2023 (tức 16/2/2023 Âm lịch) Thứ Tư, ngày 22/22/3/2023 (tức 1/2/2023 Âm lịch)
Thứ Năm, ngày 9/9/3/2023 (tức 18/2/2023 Âm lịch) Thứ Bảy, ngày 25/25/3/2023 (tức 4/2/2023 Âm lịch)
Thứ Sáu, ngày 10/10/3/2023 (tức 19/2/2023 Âm lịch) Chủ Nhật, ngày 26/26/3/2023 (tức 5/2/2023 Âm lịch)
Thứ Hai, ngày 13/13/3/2023 (tức 22/2/2023 Âm lịch) Thứ Ba, ngày 28/28/3/2023 (tức 7/2/2023 Âm lịch)
Thứ Ba, ngày 14/14/3/2023 (tức 23/2/2023 Âm lịch) Thứ Sáu, ngày 31/31/3/2023 (tức 10/2/2023 Âm lịch)

Danh sách giờ tốt của các ngày trong tháng 3 năm 2023

Ngày tốt Giờ tốt xuất hành

Ngày 1/1/3/2023

(10/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ xuất hành tốt: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Ngày 2/2/3/2023

(11/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

Giờ xuất hành tốt: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Ngày 4/4/3/2023

(13/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

Ngày 7/7/3/2023

(16/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

Ngày 9/9/3/2023

(18/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Ngày 10/10/3/2023

(19/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Chính Nam
Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Ngày 13/13/3/2023

(22/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc
Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

Ngày 14/14/3/2023

(23/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

Ngày 16/16/3/2023

(25/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

Ngày 19/19/3/2023

(28/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

Ngày 21/21/3/2023

(30/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

Ngày 22/22/3/2023

(1/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

Ngày 25/25/3/2023

(4/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam
Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

Ngày 26/26/3/2023

(5/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

Ngày 28/28/3/2023

(7/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc
Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

Ngày 31/31/3/2023

(10/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Lưu ý rằng, các thông tin này được Vietnam Moving tổng hợp chỉ mang tính chất tham khảo, nên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn ngày tốt để chuyển về nhà mới.

Chuyển nhà trong tháng 3 cần chú ý những gì ?

Việc chuyển nhà trong tháng 3 cần có kế hoạch và lưu ý một số vấn đề sau đây để đảm bảo quá trình chuyển nhà được thực hiện thuận lợi và an toàn:

1. Thời tiết: Tháng 3 là tháng có thời tiết ấm áp không quá nóng , đặc biệt ít khi mưa. Nếu bạn chuyển nhà trong thời tiết xấu, hãy đảm bảo đồ đạc của bạn không bị hư hại sau những cơn mưa đó.

2. Lên kế hoạch sớm: Hãy lên kế hoạch chuyển nhà của bạn sớm để chọn ngày tốt có thể đặt dịch vụ và chuẩn bị đồ đạc và thiết bị cần thiết. Nếu bạn chờ đợi đến gần ngày chuyển nhà, các dịch vụ và người lao động có thể không có thể sẵn sàng hoặc chi phí sẽ cao hơn.

3. Chọn thời điểm phù hợp: Tránh chọn ngày cuối tuần, đặc biệt là ngày thứ Bảy, vì đó là ngày phổ biến nhất để chuyển nhà và các dịch vụ có thể tăng giá trong ngày đó. Nếu có thể, hãy chọn ngày đầu tuần đến giữa tuần để tránh sự đông đúc và giảm chi phí.

4. Kiểm tra vật liệu đóng gói: Đảm bảo rằng đồ đạc của bạn được đóng gói một cách an toàn và chắc chắn, đặc biệt là khi đóng gói đồ dễ vỡ như đồ gốm sứ, thủy tinh hoặc các vật phẩm có giá trị cao.

5. Ghi chú thùng đóng gói: Bạn cần ghi chú lên các thùng chứa đồ để dễ dàng tìm kiếm sau khi chuyển đến nhà mới.

6. Cập nhật địa chỉ: Đảm bảo rằng bạn đã thông báo cho các bên liên quan, bao gồm gia đình, bạn bè và các đối tác kinh doanh về địa chỉ mới của bạn.

7. Kiểm tra trước nhà mới: Kiểm tra trước nhà mới của bạn để đảm bảo rằng nó đã được làm sạch và các thủ tục để chuyển đồ đạc của bạn vào nhà mới.

Dịch vụ chuyển nhà trọn gói tốt trong tháng 3 năm 2023

Việc lựa chọn dịch vụ chuyển nhà trọn gói trong tháng 3 năm 2023 tốt nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý. Hiện nay có rất nhiều công ty chuyển nhà, nổi bật trong số đó là dịch vụ chuyển nhà trọn gói Vietnam Moving với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và đầy đủ trang thiết bị, hệ thống xe tải hiện đại. Vietnam Moving cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyển nhà nhanh chóng, an toàn và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Anh Tân sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói Vietnam Moving

Anh Tân sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói Vietnam Moving

Quý khách hàng hiện đang có nhu cầu chuyển nhà gấp trong tháng 3 này, hãy gọi ngay hotline miễn phí 18007011 để được tư vấn và khảo sát tận nơi miễn phí.

Nội dung này có hữu ích ?

Nội dung này có hữu ích ?

logo