Xem ngày giờ tốt nhập trạch về nhà mới tháng 12 năm 2023

Vietmam Moving | Đăng ngày 18/8/2023

Xem ngày giờ tốt nhập trạch về nhà mới tháng 12 năm 2023

Danh sách ngày tốt trong tháng 12 năm 2023

Ngày tốt tháng 12 năm 2023

Thứ Bảy, ngày 2/2/12/2023 (nhằm 20/10/2023 Âm lịch)

Chủ Nhật, ngày 17/17/12/2023 (nhằm 5/11/2023 Âm lịch)

Chủ Nhật, ngày 3/3/12/2023 (nhằm 21/10/2023 Âm lịch)

Thứ Tư, ngày 20/20/12/2023 (nhằm 8/11/2023 Âm lịch)

Thứ Tư, ngày 6/6/12/2023 (nhằm 24/10/2023 Âm lịch)

Thứ Năm, ngày 21/21/12/2023 (nhằm 9/11/2023 Âm lịch)

Thứ Năm, ngày 7/7/12/2023 (nhằm 25/10/2023 Âm lịch)

Thứ Bảy, ngày 23/23/12/2023 (nhằm 11/11/2023 Âm lịch)

Thứ Bảy, ngày 9/9/12/2023 (nhằm 27/10/2023 Âm lịch)

Thứ Ba, ngày 26/26/12/2023 (nhằm 14/11/2023 Âm lịch)

Thứ Ba, ngày 12/12/12/2023 (nhằm 30/10/2023 Âm lịch)

Thứ Năm, ngày 28/28/12/2023 (nhằm 16/11/2023 Âm lịch)

Thứ Năm, ngày 14/14/12/2023 (nhằm 2/11/2023 Âm lịch)

Thứ Sáu, ngày 29/29/12/2023 (nhằm 17/11/2023 Âm lịch)

Thứ Bảy, ngày 16/16/12/2023 (nhằm 4/11/2023 Âm lịch)


Giờ tốt của các ngày trong tháng 12 năm 2023

Ngày tốt

Hướng và giờ tốt vận chuyển

THỨ BẢY
Ngày 2 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ vận chuyển: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

CHỦ NHẬT
Ngày 3 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc
Giờ vận chuyển: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

THỨ TƯ
Ngày 6 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ vận chuyển: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

THỨ NĂM
Ngày 7 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ vận chuyển: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

THỨ BẢY
Ngày 9 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ vận chuyển: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

THỨ BA
Ngày 12 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ vận chuyển: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

THỨ NĂM
Ngày 14 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ vận chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

THỨ BẢY
Ngày 16 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ vận chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

CHỦ NHẬT
Ngày 17 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ vận chuyển: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

THỨ TƯ
Ngày 20 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam
Giờ vận chuyển: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

THỨ NĂM
Ngày 21 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ vận chuyển: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

THỨ BẢY
Ngày 23 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc
Giờ vận chuyển: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

THỨ BA
Ngày 26 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ vận chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

THỨ NĂM
Ngày 28 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc
Giờ vận chuyển: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)

THỨ SÁU
Ngày 29 tháng 12

Hướng vận chuyển: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ vận chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

Nội dung này có hữu ích ?

Nội dung này có hữu ích ?

logo