Xem ngày giờ tốt nhập trạch nhà mới trong tháng 3 năm 2023

Vietmam Moving | Đăng ngày 16/2/2023

 Danh sách 16 ngày giờ tốt nhập trạch trong tháng 3 năm 2023 - Quý Mão, xem ngày nhập trạch tốt t3/2023 về nhà mới hợp tuổi đem lại đại cát đại lợi cho gia chủ

Danh sách ngày tốt trong tháng 3 năm 2023 để nhập trạch về nhà mới

Danh sách ngày tốt trong tháng 3 năm 2023 để nhập trạch về nhà mới

Ngày nhập trạch là ngày đầu tiên một người bắt đầu xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà hoặc chuyển nhà về nơi ở mới, tượng trưng cho việc khởi đầu mới. Vì vậy theo các chuyên gia phong thủy đây là bước đầu đem lại thuận lợi cho công việc, cho sức khỏe và tài lộc của gia đình. Để chọn ngày nhập trạch tốt trong tháng 3 năm 2023, bạn có thể tham khảo các ngày sau đây được Vietnam Moving tổng hợp lại:

Các ngày tốt nhập trạch trong tháng 3 năm 2023
Thứ Tư, ngày 1/1/3/2023 (tức 10/2/2023 Âm lịch) Thứ Năm, ngày 16/16/3/2023 (tức 25/2/2023 Âm lịch)
Thứ Năm, ngày 2/2/3/2023 (tức 11/2/2023 Âm lịch) Chủ Nhật, ngày 19/19/3/2023 (tức 28/2/2023 Âm lịch)
Thứ Bảy, ngày 4/4/3/2023 (tức 13/2/2023 Âm lịch) Thứ Ba, ngày 21/21/3/2023 (tức 30/2/2023 Âm lịch)
Thứ Ba, ngày 7/7/3/2023 (tức 16/2/2023 Âm lịch) Thứ Tư, ngày 22/22/3/2023 (tức 1/2/2023 Âm lịch)
Thứ Năm, ngày 9/9/3/2023 (tức 18/2/2023 Âm lịch) Thứ Bảy, ngày 25/25/3/2023 (tức 4/2/2023 Âm lịch)
Thứ Sáu, ngày 10/10/3/2023 (tức 19/2/2023 Âm lịch) Chủ Nhật, ngày 26/26/3/2023 (tức 5/2/2023 Âm lịch)
Thứ Hai, ngày 13/13/3/2023 (tức 22/2/2023 Âm lịch) Thứ Ba, ngày 28/28/3/2023 (tức 7/2/2023 Âm lịch)
Thứ Ba, ngày 14/14/3/2023 (tức 23/2/2023 Âm lịch) Thứ Sáu, ngày 31/31/3/2023 (tức 10/2/2023 Âm lịch)

Danh sách giờ tốt của các ngày trong tháng 3 năm 2023

Ngày tốt Giờ tốt xuất hành

Ngày 1/1/3/2023

(10/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ xuất hành tốt: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Ngày 2/2/3/2023

(11/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

Giờ xuất hành tốt: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Ngày 4/4/3/2023

(13/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

Giờ tốt di chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

Ngày 7/7/3/2023

(16/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ tốt di chuyển: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

Ngày 9/9/3/2023

(18/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ tốt di chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Ngày 10/10/3/2023

(19/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Chính Nam
Giờ tốt di chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Ngày 13/13/3/2023

(22/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc
Giờ tốt di chuyển: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

Ngày 14/14/3/2023

(23/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ tốt di chuyển: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

Ngày 16/16/3/2023

(25/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ tốt di chuyển: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

Ngày 19/19/3/2023

(28/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam
Giờ tốt di chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

Ngày 21/21/3/2023

(30/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ tốt di chuyển: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

Ngày 22/22/3/2023

(1/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc
Giờ tốt di chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

Ngày 25/25/3/2023

(4/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam
Giờ tốt di chuyển: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

Ngày 26/26/3/2023

(5/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ tốt di chuyển: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

Ngày 28/28/3/2023

(7/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc
Giờ tốt di chuyển: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

Ngày 31/31/3/2023

(10/2/2023 Âm lịch)

Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam
Giờ tốt di chuyển: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Tuy nhiên, để chọn ngày nhập trạch tốt trong tháng 3 năm 2023, Vietnam Moving khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ về lịch vạn niên, hoặc tìm tư vấn từ các chuyên gia phong thủy để có thể chọn được ngày tốt nhất phù hợp với nhu cầu nhập trạch về nhà mới của bạn.

Nhập trạch về nhà mới trong tháng 3 cần lưu ý những gì ?

Khi nhập trạch về nhà mới trong tháng 3 năm 2023, Vietnam Moving mong bạn có thể lưu ý các điều sau đây:

Chọn ngày nhập trạch tốt:

Việc chọn ngày tốt trong tháng 3 để nhập trạch rất quan trọng trong phong thủy. Vì vậy bạn nên tìm hiểu kỹ về lịch vạn niên hoặc tìm tư vấn từ các chuyên gia phong thủy, hoặc tham khảo danh sách các ngày tốt phía trên mà Vietnam Moving đã cung cấp để chọn được ngày tốt thích hợp nhất.

Tạo sự thông thoáng trong nhà mới:

Trước khi bắt đầu chuyển đến nhà mới, bạn nên dọn dẹp, vệ sinh và bố trí nội thất sao cho hợp lý và phù hợp với phong thủy. Bạn nên chú ý đến việc bố trí và sắp xếp đồ đạc trong nhà mới tạo sự thông thoáng, có ánh sáng đầy đủ để tạo sự cân bằng và thuận lợi cho sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Phân bố đồ đạc hợp lý:

Tránh để nhà mới trở nên đông đúc và chật chội bằng cách phân bố đồ đạc hợp lý và hợp phong thủy. Bạn nên chú ý đến việc đặt giường ngủ, bàn làm việc và các vật dụng khác trong nhà sao cho phù hợp với hướng nhà và phù hợp với mục đích sử dụng.

Tạo không gian sinh hoạt tiện nghi:

Nhà mới cần phải có các thiết bị tiện ích như bếp, phòng tắm, máy lạnh... để tạo ra không gian sinh hoạt tiện nghi và thoải mái cho gia đình.

Khóa cửa, bảo vệ an ninh:

Đảm bảo an ninh cho gia đình là điều cần thiết, bạn nên lắp đặt hệ thống khóa cửa và hệ thống bảo vệ an ninh cho nhà mới.

Kết nối với hàng xóm:

Tạo mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm sẽ giúp bạn cảm thấy an toàn và tiện lợi hơn khi sống trong một khu dân cư mới.

Tóm lại, để nhập trạch về nhà mới trong tháng 3 năm 2023 này, bạn cần chú ý đến việc chọn ngày tốt trong tháng, điều chỉnh năng lượng trong nhà mới, phân bố đồ đạc hợp lý, tạo không gian sinh hoạt tiện nghi, bảo vệ an ninh và kết nối với hàng xóm.

Chọn dịch vụ chuyển nhà trọn gói uy tín và chuyên nghiệp

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ chuyển nhà uy tín và chuyên nghiệp để chuyển về nhà mới trong tháng 3 năm 2023, Vietnam Moving với kinh nghiệm hơn 11 năm trong ngành, chúng tôi các gợi ý mời bạn tham khảo nội dung dưới đây:

Dịch vụ chuyển nhà trọn gói của các doanh nghiệp uy tín:

Các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói thường sở hữu đội ngũ nhân viên lành nghề, kinh nghiệm, có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ cho quá trình chuyển nhà. Bạn có thể tìm hiểu về các doanh nghiệp này trên các trang mạng hoặc thông qua đánh giá từ người sử dụng dịch vụ trước đây.

Dịch vụ chuyển nhà trọn gói:

Các đơn vị vận chuyển hàng hóa thường có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong việc vận chuyển các đồ đạc có giá trị. Họ có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ chuyển nhà trọn gói chuyên nghiệp, bao gồm cả đóng gói và vận chuyển đồ đạc. Bạn có thể tìm kiếm các đơn vị này trên mạng hoặc thông qua đánh giá từ khách hàng trước đây.

Thông tin trực tuyến:

Nhiều trang web chuyên cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói, thông qua website bạn nắm được những thông tin hữu ích, có thể giúp bạn tìm kiếm các đơn vị chuyển nhà uy tín, đánh giá dịch vụ và đặt lịch vận chuyển trực tuyến. Bạn có thể tham khảo các trang web này bằng cách tìm kiếm google với từ khóa: dịch vụ chuyển nhà sẽ cho ra kết quả phù hợp với nhu cầu của mình.

Tham khảo ý kiến đánh giá những người đã sử dụng:

Nếu bạn có người quen, bạn bè đã từng sử dụng dịch vụ chuyển nhà trước đó, họ có thể giúp bạn tìm kiếm được địa chỉ dịch vụ uy tín và chất lượng. Khi lựa chọn dịch vụ chuyển nhà, bạn nên chú ý đến các yếu tố như đội ngũ nhân viên, kinh nghiệm, giá cả, đặc biệt là những đánh giá của người từng sử dụng dịch vụ.

Khách hàng chị Mai hài lòng về chất lượng dịch vụ chuyển nhà trọn gói Vietnam Moving

Khách hàng chị Mai hài lòng về chất lượng dịch vụ chuyển nhà trọn gói Vietnam Moving

Nếu bạn còn đang bâng khuâng không biết chọn sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói của công ty nào ! Hãy gọi ngay đội ngũ nhân viên Vietnam Moving qua hotline miễn phí 18007011 để được tư vấn chi tiết, chúng tôi tự tin rằng với kinh nghiệm hơn 11 năm trong lĩnh vực cung cấp dịch chuyển nhà có thể báo giá chuyển nhà nhanh chóng và đem đến cho bạn một dịch vụ chất lượng hài lòng nhất.

Nội dung này có hữu ích ?

Nội dung này có hữu ích ?

logo